Doświadczenie

Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiem

Przymusowa likwidacja banku w jednym z państw Unii Europejskiej

Doradzaliśmy obywatelowi Federacji Rosyjskiej w związku z potencjalnym arbitrażem inwestycyjnym przeciwko jednemu z państw członkowskich UE, związanym z likwidacją lokalnej instytucji bankowej. Powodem było rzekomego niedostosowanie się banku do nowych wymogów adekwatności kapitałowej w zakresie ekspozycji na aktywa rosyjskie po aneksji Krymu. W tym projekcie współpracowaliśmy z byłym członkiem brytyjskiej komisji nadzoru finansowego oraz amerykańską specjalistką w zakresie wyceny szkód regulacyjnych.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Powrót do doświadczenia

Wybrane dla Ciebie:

Inwestycje, transakcje i ochrona majątku, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Transakcja nabycia wieżowca Złota 44 w centrum Warszawy

Reprezentowaliśmy amerykański fundusz nieruchomościowy Amstar w transakcji nabycia najwyższego apartamentowca w Unii Europejskiej projektu Daniela Libeskinda od zagranicznego dewelopera w trakcie jego trwającej upadłości...

Transakcja nabycia wieżowca Złota 44 w centrum Warszawy

Inwestycje, transakcje i ochrona majątku, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Arbitraż międzynarodowy fundusz nieruchomości dotyczący odstąpienia od projektu budowy największego centrum handlowego na południu Polski

Reprezentowaliśmy jednego z największych inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej w postępowaniu arbitrażowym toczącym się przed Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) w Paryżu...

Arbitraż międzynarodowy fundusz nieruchomości dotyczący odstąpienia od projektu budowy największego centrum handlowego na południu Polski
Powrót do doświadczenia