Inwestycje, transakcje i ochrona majątku, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Pozew w wysokości 1,5 miliarda USD przeciwko Yukos w związku z największą inwestycją zagraniczną w historii Polski

Reprezentowaliśmy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym toczącym się w Londynie ...

Pozew w wysokości 1,5 miliarda USD przeciwko Yukos w związku z największą inwestycją zagraniczną w historii Polski

Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiem, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Obrona Telekomunikacji Polskiej S.A. przed roszczeniem w wysokości kilku miliardów koron duńskich

Spór toczący się przed arbitrażem międzynarodowym w Wiedniu na zasadach Komisji Narodów Zjednoczonych ds, Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL)...

Obrona Telekomunikacji Polskiej S.A. przed roszczeniem w wysokości kilku miliardów koron duńskich

Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiem, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Przymusowa likwidacja banku w jednym z państw Unii Europejskiej

Doradzaliśmy obywatelowi Federacji Rosyjskiej w związku z potencjalnym arbitrażem inwestycyjnym przeciwko jednemu z państw członkowskich UE...

Przymusowa likwidacja banku w jednym z państw Unii Europejskiej

Inwestycje, transakcje i ochrona majątku, Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiem

Offset związany z dostawą myśliwców F-16 dla Polskich Sił Powietrznych

Doradzaliśmy koncernowi zbrojeniowemu Lockheed Martin w związku z wykonywaniem umowy offsetowej o wartości ponad 6 miliardów USD...

Offset związany z dostawą myśliwców F-16 dla Polskich Sił Powietrznych

Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiem, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Obrona przed zarzutem rzekomego insider trading

Reprezentowaliśmy obywatela amerykańskiego w zakresie postępowania administracyjnego i karnego w związku z...

Obrona przed zarzutem rzekomego insider trading

Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiem, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Obrona przed zarzutami zafałszowania produktu spożywczego

Reprezentowaliśmy dużego europejskiego producenta żywności w sporze z polską inspekcją jakości handlowej dotyczącym zgodności produktu...

Obrona przed zarzutami zafałszowania produktu spożywczego

Regulacje administracyjnoprawne, compliance i zarządzanie ryzykiem, Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Dopuszczenie e-papierosów na rynek Unii Europejskiej

Reprezentowaliśmy chińskiego producenta e-papierosów w postępowaniu administracyjnym związanym z rejestracją jego produktów na potrzeby wejścia na rynek Unii Europejskiej.