Regulacje administracyjno-
prawne, compliance i zarządzanie ryzykiem

Powrót

Liczba i poziom skomplikowania regulacji prawnych ciągle wzrasta, a przedsiębiorcy niejednokrotnie dotkliwie to odczuwają. Wciąż bardzo wiele firm dowiaduje się o tym, że działa niezgodnie z prawem dopiero w momencie nałożenia surowej kary, która może doprowadzić do utraty pozycji rynkowej, a nawet upadłości. Wiemy jak zarządzać takim ryzykiem.

Tworzymy oceny ryzyka braku zgodności pozwalające na precyzyjne zidentyfikowanie procesów przedsiębiorstwa, które tworzą istotne ryzyka niezgodności z prawem oraz pomagamy w efektywnym zarządzaniu nimi.

Przygotowujemy wszystkie wymagane prawem procedury zgodności dotyczące m.in. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), należytej staranności w identyfikacji klienta (CDD oraz KYC), ochrony sygnalistów (whistleblowing), ochrony danych osobowych (RODO), czy raportowania w ramach amerykańskiej ustawy FATCA oraz CRS.

Współpracujemy z wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi w praktyce dostawcami usług informatycznych takich jak systemy ERP, compliance, czy platformy transakcyjne. Kompleksowo wspieramy podmioty objęte nowymi przepisami w ich prawidłowym i efektywnym wdrożeniu, jak również audytujemy i restrukturyzujemy istniejące rozwiązania. Ściśle współpracujemy z uznanymi firmami doradztwa podatkowego oferując zintegrowane rozwiązanie compliance obejmujące kwestie podatkowe

Prowadzimy również śledztwa wewnętrzne w celu wykrycia bądź potwierdzenia podejrzewanych nieprawidłowości.

Jeżeli to konieczne, korzystamy z naszych wiodących doświadczeń procesowych reprezentując klientów przed organami i sądami administracyjnymi.

Dwóch naszych wspólników osobiście zarządzało obszarem zgodności z prawem (compliance) w jednej z najbardziej regulowanych branż – międzynarodowych instytucjach finansowych. Doradzaliśmy również przedsiębiorstwom z wielu innych sektorów, takich jak paliwa, wydobycie surowców, nieruchomości i budownictwo, produkcja żywności, apteki, handel detaliczny, e-papierosy, handel odpadami czy zbrojenia.

W przeciwieństwie do wielu firm zajmujących się obszarem compliance nie poprzestajemy wyłącznie na działaniach wewnętrznych. Posiadamy jeden z najlepszych działów postępowań spornych w kraju, doświadczony w niezapowiedzianych kontrolach oraz sporach administracyjnoprawnych i sądowo-administracyjnych m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego, Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, inspekcją farmaceutyczną, nadzorem budowlanym, jak również organami certyfikacyjnymi w tym Polskim Centrum Akredytacji.

Eksperci

Paweł A. Tatarczak

Adwokat, Partner zarządzający

Paweł A. Tatarczak

Konrad Starek, MBA

Certified Public Accountant, Partner

Konrad Starek, MBA

Aleksander Moykowski

Partner

Aleksander Moykowski

Zapraszamy do kontaktu.
Zachowamy pełną dyskrecję i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Tatarczak i Wspólnicy S.K.A.

The Warsaw Hub
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

Powrót