Regulacje administracyjno-
prawne, compliance i zarządzanie ryzykiem

Powrót

Liczba i poziom skomplikowania regulacji prawnych ciągle wzrasta, a przedsiębiorcy niejednokrotnie dotkliwie to odczuwają. Wciąż bardzo wiele firm dowiaduje się o tym, że działa niezgodnie z prawem dopiero w momencie nałożenia surowej kary, która może doprowadzić do utraty pozycji rynkowej, a nawet upadłości. Wiemy jak zarządzać takim ryzykiem.

Tworzymy oceny ryzyka braku zgodności pozwalające na precyzyjne zidentyfikowanie procesów przedsiębiorstwa, które tworzą istotne ryzyka niezgodności z prawem oraz pomagamy w efektywnym zarządzaniu nimi.

Przygotowujemy wszystkie wymagane prawem procedury zgodności dotyczące m.in. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML), należytej staranności w identyfikacji klienta (CDD oraz KYC), ochrony sygnalistów (whistleblowing), ochrony danych osobowych (RODO), czy raportowania w ramach amerykańskiej ustawy FATCA oraz CRS.

Współpracujemy z wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi w praktyce dostawcami usług informatycznych takich jak systemy ERP, compliance, czy platformy transakcyjne. Kompleksowo wspieramy podmioty objęte nowymi przepisami w ich prawidłowym i efektywnym wdrożeniu, jak również audytujemy i restrukturyzujemy istniejące rozwiązania. Ściśle współpracujemy z uznanymi firmami doradztwa podatkowego oferując zintegrowane rozwiązanie compliance obejmujące kwestie podatkowe

Prowadzimy również śledztwa wewnętrzne w celu wykrycia bądź potwierdzenia podejrzewanych nieprawidłowości.

Jeżeli to konieczne, korzystamy z naszych wiodących doświadczeń procesowych reprezentując klientów przed organami i sądami administracyjnymi.

Dwóch naszych wspólników osobiście zarządzało obszarem zgodności z prawem (compliance) w jednej z najbardziej regulowanych branż – międzynarodowych instytucjach finansowych. Doradzaliśmy również przedsiębiorstwom z wielu innych sektorów, takich jak paliwa, wydobycie surowców, nieruchomości i budownictwo, produkcja żywności, apteki, handel detaliczny, e-papierosy, handel odpadami czy zbrojenia.

W przeciwieństwie do wielu firm zajmujących się obszarem compliance nie poprzestajemy wyłącznie na działaniach wewnętrznych. Posiadamy jeden z najlepszych działów postępowań spornych w kraju, doświadczony w niezapowiedzianych kontrolach oraz sporach administracyjnoprawnych i sądowo-administracyjnych m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego, Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, inspekcją farmaceutyczną, nadzorem budowlanym, jak również organami certyfikacyjnymi w tym Polskim Centrum Akredytacji.

Eksperci

Paweł A. Tatarczak

Adwokat, Partner zarządzający

Paweł A. Tatarczak

Konrad Starek, MBA

Certified Public Accountant, Partner

Konrad Starek, MBA

Aleksander Moykowski

Partner

Private: Aleksander Moykowski

Zapraszamy do kontaktu.
Zachowamy pełną dyskrecję i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Tatarczak i Wspólnicy S.K.A.

The Warsaw Hub
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

Powrót