Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych

Powrót

Skuteczne rozwiązywanie sporów nie polega wyłącznie na znajomości zawiłych procedur, ustalaniu faktów i cytowaniu kolejnych orzeczeń, opinii, czy poglądów. Spory to przede wszystkim ludzie, ich motywacje, ograniczenia i zachowania. Udaje się nam doprowadzić do ugody w około 50% przypadków ponieważ umiemy wpływać na decyzje naszych adwersarzy. Jeżeli nie jest to możliwe, dostarczamy efektywnych narzędzi przybliżających naszych klientów do możliwie korzystnego rozstrzygnięcia sądu, trybunału, prokuratora, czy prezesa urzędu.

Niejednokrotnie spory, które prowadzimy są wielowątkowymi projektami, których nie da się zakończyć z sukcesem wyłącznie z wykorzystaniem wiedzy prawniczej. W takich wypadkach komponujemy i zarządzamy interdyscyplinarnymi zespołami doradzającymi na pograniczu prawa, ekonomii, inżynierii, czy public relations. Wnikamy bardzo głęboko w techniczną lub ekonomiczną stronę sprawy, aby zapewnić spójność naszej argumentacji jak i skutecznie przesłuchiwać biegłych.

W czasach kiedy większość firm prawniczych korzysta z tych samych systemów informacji prawnej, my posiadamy budowaną przez kilka dekad, jedną z największych prywatnych bibliotek prawniczych w kraju, uwzględniających rozwój prawa krajowego od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Umożliwia nam to budowanie wyrafinowanej argumentacji prawniczej wykorzystującej niejednokrotnie niedostępną już literaturę.

Nasze doświadczenie obejmuje występowanie przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi stosującymi zarówno europejski, jak i anglosaski schemat postępowania. Reprezentowaliśmy lub doradzaliśmy klientom w związku z potencjalnymi oraz bieżącymi postępowaniami arbitrażowymi, toczącymi się lub administrowanymi w Genewie, Londynie, Moskwie, Sztokholmie, Wiedniu, Wilnie, Warszawie i Waszyngtonie, w tym w największych sporach międzynarodowych na świecie uwzględnianych w rankingu The American Lawyer’s Arbitration Scorecard.

Regularnie występowaliśmy również przed krajowymi sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także centralnymi i regionalnymi organami administracji publicznej. Dlatego jesteśmy jednym z niewielu zespołów procesowych w Polsce, które są w stanie przełożyć metodykę i jakość pracy przy największych sporach na grunt lokalny.

Wyjątkową kompetencją naszej kancelarii jest możliwość dokonania samodzielnej analizy dokumentów finansowych, co pozwala nam na tworzenie ugruntowanej argumentacji biznesowej, weryfikowanie ekonomicznej zasadności roszczeń oraz dużo lepszą współpracę z zewnętrznymi ekspertami wybranymi przez klienta.

Eksperci

Paweł A. Tatarczak

Adwokat, Partner zarządzający

Paweł A. Tatarczak

Konrad Starek, MBA

Certified Public Accountant, Partner

Konrad Starek, MBA

dr hab. Małgorzata Bednarek

Radca prawny, Partner

Private: dr hab. Małgorzata Bednarek

Zapraszamy do kontaktu.
Zachowamy pełną dyskrecję i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Tatarczak i Wspólnicy S.K.A.

The Warsaw Hub
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

Powrót