Spory właścicielskie, joint-venture i dotyczące ładu korporacyjnego

Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych Więcej

Prowadzimy spory korporacyjne, w tym powództwa o uchylenie uchwały, pozwy związane z pełnieniem funkcji w organach spółek handlowych, powództwa pomiędzy akcjonariuszami, w tym oparte o umowy o realizację wspólnych przedsięwzięć.

Nasze doświadczenie obejmuje występowanie przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi stosującymi zarówno europejski, jak i anglosaski schemat postępowania. Reprezentowaliśmy lub doradzaliśmy klientom w związku z potencjalnymi oraz bieżącymi postępowaniami arbitrażowymi, toczącymi się lub administrowanymi w Genewie, Londynie, Moskwie, Sztokholmie, Wiedniu, Wilnie, Warszawie i Waszyngtonie, w tym w największych sporach międzynarodowych na świecie uwzględnianych w rankingu The American Lawyer’s Arbitration Scorecard.

Regularnie występowaliśmy również przed krajowymi sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także centralnymi i regionalnymi organami administracji publicznej. Dlatego jesteśmy jednym z niewielu zespołów procesowych w Polsce, które są w stanie przełożyć metodykę i jakość pracy przy największych sporach na grunt lokalny.

Wyjątkową kompetencją naszej kancelarii jest możliwość dokonania samodzielnej analizy dokumentów finansowych, co pozwala nam na tworzenie ugruntowanej argumentacji biznesowej, weryfikowanie ekonomicznej zasadności roszczeń oraz dużo lepszą współpracę z zewnętrznymi ekspertami wybranymi przez klienta.

Eksperci

Paweł A. Tatarczak

Adwokat, Partner zarządzający

Paweł A. Tatarczak

Zapraszamy do kontaktu.
Zachowamy pełną dyskrecję i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Tatarczak i Wspólnicy S.K.A.

The Warsaw Hub
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

Rozwiązywanie sporów krajowych i międzynarodowych